De FUNDERING helpt culturele ontmoetingsplekken met financieren, bouwen en ondernemen

CONTACT

Brouwersgracht 42H,
1013 GW Amsterdam
+31 (0)20-4125218
hello@defundering.com

MISSIE

Onze drijfveer is om samen met ondernemers unieke culturele, creatieve ontmoetingsplekken te creëren. Plekken die geliefd zijn bij buurtbewoners. Plekken die cultuur betaalbaar en toegankelijk maken. En plekken die door sterke bedrijfsvoering kunnen ondernemen met een lange horizon. Plekken die niet afhankelijk zijn van subsidierondes of tijdelijk vastgoed, maar wel geleid worden met een cultureel hart. Waar winstgevendheid onderdeel is van de bedrijfsvoering, maar dit niet het doel op zich is.

VISIE

Als investeerder trekken wij samen met ondernemers op bij de (her)ontwikkeling van vastgoed bestemd voor creatief of cultuur gebruik. Vaak met een publieksfunctie als een café, hotel, club of bioscoop. Veelal met een broedplaats-functie, met betaalbare werkruimte voor creatieve makers.

Om langdurig succesvol te zijn moet in onze ogen de exploitatie en het vastgoed vervlochten zijn. Daarom is de exploitatie ook altijd een onderdeel van de (her)ontwikkeling, zodat de gewenste plek niet alleen in het vastgoed geborgen wordt, maar ook in het hetgeen de plek dagelijks is. Verder geloven we dat interieur en exterieur van een gebouw in elkaar moet overgaan om het een fijne plek te laten zijn.

De FUNDERING is een actieve investeerder. Op de punten vastgoedontwikkeling en financiële administratie nemen wij graag het voortouw. Maar onze doelstelling is niet om op de stoel te zitten van de ondernemer. De opzetten van de dagelijks bedrijfsvoering, het uitbouwen van de plek en creëren van een succes gebeurt door de ondernemers. Onze rol ligt bij het verschaffen van kapitaal, expertise en advies. Daarnaast zijn wij een betrokken partner die toeziet op de waarden van het concept en het langetermijnsucces.

Aangezien kunstenaars en creatieve makers beperkte budgetten hebben, zullen de nieuwe plekken betaalbaar moeten zijn. Daarom is het belangrijk om gebouwen of grond betaalbaar te verwerven. Naar verkopers van vastgoed tegen een betaalbare prijs, kan natuurlijk altijd een verplichting worden opgenomen om aan de huurders (bijv. kunstenaar of filmmakers) niet een marktconforme huur wordt gevraagd, maar een lagere maximale huurprijs.

STRATEGIE, TOEGEVOEGDE WAARDE, QUOTES

Alle plekken waar wij in deelnemen zijn verschillend. Maar er zit tegelijkertijd veel overlap in de uitdagingen. Hierdoor is er door de jaren heen veel centraal opgebouwde kennis ontstaan, die wij onderling delen. Dit levert schaalvoordeel op en voorkomt dat telkens het wiel opnieuw uitgevonden moet worden.

Zowel bij LAB111 als Volkshotel is een groot deel van de verbouwingen in eigen beheer uitgevoerd. Wij werken met een vast team van architect, bouwkundig adviseurs en uitvoerders. Hierdoor bouwen wij kosten efficiënt, zonder concessies aan het eindresultaat.

Wij zien bij veel creatieve bedrijven dezelfde situatie. Doorgaans worden de culturele of creatieve doelstelling behaald, maar knelt het bij de financiële exploitatie wat het geheel aan het wankelen brengt. Onze kracht ligt erin om een mooie balans te vinden tussen creativiteit en cultuur enerzijds en winstgevendheid anderszijds.

Wij opereren kleinschalig met een vast team.

KERNWOORDEN

Laagdrempelig, eigenaar-gebruiker, ontmoetingsplek, financieel rendabel, pragmatisch, slagvaardig, cultureel vastgoed, cultuur, creatief ondernemers, horeca